Home » Výpočtova a kognitívna neuroveda

Výpočtova a kognitívna neuroveda

VKN Výpočtova a kognitívna neuroveda

Keďže v 2014 sa na predmet neprihlásili takí študenti, ktorí už absolvovali prerekvizitu – predmet Úvod do neurovied, predmet VKN bol zlúčený s Úvodom do neurovied.

Informácie o predmete Výpočtova a kognitívna neuroveda sú dostupné na tejto stránke.


Leave a comment