Home » Neurokognicia

Neurokognicia

Neurokognícia

Vyučujúci: Norbert Kopčo

Stupeň štúdia: PhD študenti

Anotacia:
Výpočtová a kognitívna neuroveda sú odbory štúdujúce percepčné a kognitívne procesy primárne v ľudskom mozgu. Pri štúdiu sa kombinujú poznatky a nástroje z rôznych vedných odborov, vrátane kognitívnej psychológie, neurovedy, aplikovanej matematiky, filozofie a lingvistiky. Predmet podáva prehľad o metódach interdisciplinárneho štúdia mozgu a mysle, s dôrazom na výpočtové nástroje používane pri experimentálnom a teoretickom štúdiu neurokognície, ako aj prehľad modelov ľudského vnímania, myslenia, riešenia problémov, rozhodovania sa, motorického riadenia ďalších mozgových funkcií.

Lit:
Gazzaniga M. (ed.): The New Cognitive Neurosciences. 2nd ed. MIT Press. 1999
Dayan P and LF Abbott: Theoretical Neuroscience – Computational and Mathematical Modeling of Neural Systems. MIT Press, 2001
Stillings et al.: Cognitive Science: An Introduction, 2nd ed., MIT Press, 1995
Hertz J, Krogh A and Palmer RG: Introduction to the theory of neural computation. Addison-Wesley 1991